ADR plates
Vehicle marking

Orange colored sign, unnumbered
Orange colored sign indicates the presence of dangerous goods.

Risk: The unnumbered signs are primarily used for general cargo transport.

Size:
Orangefärgade skyltar skall vara 40 cm x 30 cm.

Om fordonets konstruktion och storlek inte medger att skyltar av den storleken kan användas får skyltarna minskas till 30 x 12 cm.


Orange colored sign, number plate
Orange colored sign indicates the presence of dangerous goods.
List of hazard numbers
List of UN numbers

Risk: Number plates are used for bulk, tank and tank container transport. They are marked with two numbers indicating the hazard number and the UN number of the goods.

Size:
Orangefärgade skyltar skall vara 40 cm x 30 cm.

Om fordonets konstruktion och storlek inte medger att skyltar av den storleken kan användas får skyltarna minskas till 30 x 12 cm.

Labels (dangerous goods, ADR)
Class 1 : Explosive substances and objects
No 1
Explosive item
Substances or objects with a risk of mass explosion/shrapnel/fire (depending on risk group), see label 1.1-1.3 below.
Homepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents with explosive substances and dangerous objects according to risk group.

Size:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).'

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

No. 1.1
Explosive goods
Substances or objects with a risk of mass explosion.
Homepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents with explosive substances and objects pose a danger to:

 • pressure wave
 • splinters
 • heat radiation.

Size:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

No 1.2
Explosive goods
Substances or objects with a risk of shrapnel but without a risk of mass explosion.
Homepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents with explosive substances and objects pose a danger to:

 • pressure wave
 • splinters
 • heat radiation.

Size:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

No. 1.3
Explosive goods
Substances or objects with a risk of fire and less risk of pressure wave or shrapnel - and without risk of mass explosion.No. a>
labels.omepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents with explosive substances and objects pose a danger to:

 • pressure wave
 • splinters
 • heat radiation.

Size:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

No. 1.4
Explosive goods
Substances or objects with very little risk when ignited
Homepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents with explosive substances and objects pose a danger to:

 • pressure wave
 • splinters
 • heat radiation.

Size:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

No 1.5
Explosive goods
Very insensitive substances with risk of mass explosion
Homepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents with explosive substances and objects pose a danger to:

 • pressure wave
 • splinters
 • heat radiation.

Size:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

No 1.6
Explosive goods
Extremely insensitive objects without risk of mass explosion
Homepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents with explosive substances and objects pose a danger to:

 • pressure wave
 • splinters
 • heat radiation.

Size:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Class 2 : Gases
No 2.1

(white or black flame on red background)
Homepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents involving pressure vessels and gas cylinders pose a danger to:

 • pressure wave
 • splinters
 • heat radiation.
Accidents with unignited flammable gases pose a danger to:
 • pressure wave
 • splinters
 • cold.
Accidents with flammable gases that burn pose a danger to:
 • heat radiation.

Size:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

labels.No 2.2
labels.Non-toxic, non-flammable gas
labels.(white or black gas bottle on green background)
Homepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents involving pressure vessels and gas cylinders pose a danger to:

 • pressure wave
 • splinters
 • heat radiation.
Accidents with non-flammable, non-toxic gases pose a danger to:
 • lack of oxygen (in closed spaces)
 • cold injury (applies to condensed gases).

Size:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

labels.No 2.3
labels.Poisonous gas
Homepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents involving pressure vessels and gas cylinders pose a danger to:

 • pressure wave
 • splinters
 • heat radiation.
Accidents involving toxic gases pose a danger to:
 • labels.poisoning.
 • labels.cold injury (applies to condensed gases)
 • labels.corrosion damage.

Size:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Class 3 : Flammable liquids
No 3
Flammable liquid
(white or black flame on red background)
Homepage MSB (signs and labels)

Risk: Accidents with flammable liquids pose a danger to:

 • heat radiation
 • pressure wave
 • splitter.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 4 : Brandfarliga fasta ämnen
Nr 4.1
Brandfarligt fast ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med brandfarliga fasta ämnen medför fara för värmestrålning.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 4.2
Självantändande ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: labels.Olyckor med självantändande ämnen medför fara för värmestrålning.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 4.3
labels.Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
labels.(vit eller svart flamma på blå bakgrund)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten medför fara för

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 5 : Oxiderande ämnen och organiska peroxider
Nr 5.1
Oxiderande ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med oxiderande ämnen medför fara för

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 5.2
Organisk peroxid
I flytande eller fast form
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med organiska peroxider medför fara för

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 6 : Giftiga och smittfarliga ämnen
Nr 6.1
Giftigt ämne
Giftig substans som kan orsaka allvarlig ohälsa eller död
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med giftiga ämnen medför fara för förgiftning.

Skadorna kan uppstå direkt eller efter flera månader. Skadorna kan ge upphov till cancer efter flera år.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 6.2
Smittfarligt ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med smittförande ämnen medför fara för infektion.'

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 7 : Radioaktiva ämnen
Nr 7A
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 7B
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 7C
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 7D
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 7E
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 8 : Frätande ämnen
Nr 8
Frätande ämne
Ämnen som kan skada utrustning eller levande vävnad
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med frätande ämnen innebär fara för frätskador som kan visas sig som allt från en lätt rodnad till sönderfrätt hud.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 9 : Övriga farliga ämnen
Nr 9
Farliga ämnen och föremål
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Farorna är situationsberoende och måste fastställas från olycka till olycka.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.


Ämnen som transporteras med förhöjd temperatur (heta föremål)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med ämnen som transporteras med förhöjd temperatur innebär fara för brännskador.Miljöfarliga ämnen
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med miljöfarliga ämnen innebär fara för skador på miljön.'

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Övriga etiketter och märkningar
Nr 11
Stuvas med pilspetsarna uppåt
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Begränsad mängd
Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder för att kunna transporteras enligt undantagen för begränsad mängd.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Reducerad mängd
Farligt gods som förpackats i tillräckligt små mängder för att kunna transporteras enligt undantagen för reducerad mängd.'
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Varningsmärke för enheter som är behandlade med gas
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Exempel på komplettering med UN-nr
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Farosymboler/hanteringsetiketter (överlåtelsemärkning)

Brandfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Cancer - mutation - reproduktionsskada
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Explosiv
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Frätande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Giftig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Hälsoskadlig/irriterande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Miljöfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Oxiderande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Tryckkärl
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

Skyltar (AFS 2008:13)
Brandredskap

Brandslang/-post
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Brandsläckare
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Andra brandskydd
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Riktningspil
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Nödtelefon
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Stege
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Förbudsskyltar

Förbjudet för arbetsfordon
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Tillträde förbjudet för gående
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Obehöriga äga ej tillträde
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Får ej vidröras
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Rökning och öppen eld förbjuden
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Förbjudet att använda vatten för släckning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Ej dricksvatten
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Rökning förbjuden
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Hinder

Streckade linjer
Risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Nödskyltar

Riktningsnpil
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Nödtelefon för första hjälpen och utrymning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Ögondusch
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Nöddusch
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Bår
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Första hjälpen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Utrymningsväg
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Påbudsskyltar

Ögonskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Ansiktsskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Hörselskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Skyddshjälm måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Skyddsskor måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Skyddshandskar måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Skyddskläder måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Andningsskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Säkerhetssele måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Fotgängare ska använda denna väg
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Allmänt påbud (ev. med tilläggsskylt)
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Varningsskyltar

labels.Explosiva ämnen/ varor
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Brandfarliga ämnen/varor eller hög temperatur
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Oxiderande ämnen/varor
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Frätande ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Giftiga ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Hälsoskadliga eller irriterande ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Låg temperatur
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Smittrisk
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Radioaktiva ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Ickejoniserande strålning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Fallrisk
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Hinder/Snubbelrisk
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Kraftigt magnetfält
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


labels.Laserstrålning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Fara (se tilläggsskylt för information)
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Farlig elektronisk spänning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Godstrafik
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Hängande last
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Vägskyltar

Förbud mot fordon lastade med farligt gods


Tilläggsskylt för tunnelrestriktion


Rekommenderad färdväg för farligt gods

Äldre farosymboler
OBS! Dessa symboler upphävdes 2010-12-01 för märkning av ämnen (får dock användas t.o.m. 2015-06-01 för märkning av blandningar)
C
Frätande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

E
Explosiv
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

F
Mycket brandfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

F+
Extremt brandfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

labels.N
Miljöfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

labels.O
Oxiderande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

T
Giftig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

T+
Mycket giftig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

Xi
Irriterande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

Xn
Hälsoskadlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)