ADR-skyltar
Fordonsmärkning

Orangefärgad skylt, onumrerad
Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods.

Risk: De onumrerade skyltarna används i första hand för styckegodstransporter.

Storlek:
Orangefärgade skyltar skall vara 40 cm x 30 cm.

Om fordonets konstruktion och storlek inte medger att skyltar av den storleken kan användas får skyltarna minskas till 30 x 12 cm.


Orangefärgad skylt, sifferskylt
Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods.
Förteckning farlighetsnummer
Förteckning UN-nummer

Risk: Sifferskyltar används för bulk-, tank- och tankcontainertransport. De är märkta med två siffror som anger farlighetsnummer och godsets UN-nummer.

Storlek:
Orangefärgade skyltar skall vara 40 cm x 30 cm.

Om fordonets konstruktion och storlek inte medger att skyltar av den storleken kan användas får skyltarna minskas till 30 x 12 cm.

Etiketter (farligt gods, ADR)
Klass 1 : Explosiva ämnen och föremål
Nr 1
Explosiv vara
Ämnen eller föremål med risk för massexplosion/splitter/brand (beroende på riskgrupp), se etikett 1.1-1.3 nedan.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål med fara enligt riskgrupp.

Storlek:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).'

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr. 1.1
Explosiv vara
Ämnen eller föremål med risk för massexplosion.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för: :

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 1.2
Explosiv vara
Ämnen eller föremål med risk för splitter men utan risk för massexplosion.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för: :

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr. 1.3
Explosiv vara
Ämnen eller föremål med risk för brand och mindre risk för tryckvåg eller splitter - och utan risk för massexplosion.>
labels.omepage MSB (signs and labels)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för: :

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr. 1.4
Explosiv vara
Ämnen eller föremål med mycket liten risk vid antändning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för: :

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 1.5
Explosiv vara
Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för: :

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 1.6
Explosiv vara
Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med explosiva ämnen och föremål innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.

Storlek:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen (och för gods i klass 1 bokstaven för samhanteringsgrupp) för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 2: Gaser
Nr 2.1

(vit eller svart flamma på röd bakgrund)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor där tryckkärl och gasflaskor är inblandade innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.
Accidents with unignited flammable gases pose a danger to:
 • tryckvåg
 • splitter
 • köld.
Olyckor med brandfarliga gaser som brinner medför fara för:
 • värmestrålning.

Storlek:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

labels.No 2.2
labels.Non-toxic, non-flammable gas
labels.(white or black gas bottle on green background)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor där tryckkärl och gasflaskor är inblandade innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.
Olyckor med icke brandfarliga, icke giftiga gaser medför fara för:
 • syrebrist (i slutna utrymmen)
 • syrebrist (i slutna utrymmen)

Storlek:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

labels.No 2.3
labels.Poisonous gas
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor där tryckkärl och gasflaskor är inblandade innebär fara för:

 • tryckvåg
 • splitter
 • värmestrålning.
Olyckor med giftiga gaser medför fara för:
 • labels.poisoning.
 • labels.cold injury (applies to condensed gases)
 • labels.corrosion damage.

Storlek:
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 3 : Brandfarliga vätskor
Nr 3
Brandfarlig vätska
(vit eller svart flamma på röd bakgrund)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med brandfarliga vätskor medför fara för:

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 4 : Brandfarliga fasta ämnen
Nr 4.1
Brandfarligt fast ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med brandfarliga fasta ämnen medför fara för värmestrålning.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 4.2
Självantändande ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: labels.Olyckor med självantändande ämnen medför fara för värmestrålning.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 4.3
labels.Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
labels.(vit eller svart flamma på blå bakgrund)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten medför fara för

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 5 : Oxiderande ämnen och organiska peroxider
Nr 5.1
Oxiderande ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med oxiderande ämnen medför fara för

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 5.2
Organisk peroxid
I flytande eller fast form
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med organiska peroxider medför fara för

 • värmestrålning
 • tryckvåg
 • splitter.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 6 : Giftiga och smittfarliga ämnen
Nr 6.1
Giftigt ämne
Giftig substans som kan orsaka allvarlig ohälsa eller död
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med giftiga ämnen medför fara för förgiftning.

Skadorna kan uppstå direkt eller efter flera månader. Skadorna kan ge upphov till cancer efter flera år.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 6.2
Smittfarligt ämne
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med smittförande ämnen medför fara för infektion.'

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 7 : Radioaktiva ämnen
Nr 7A
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 7B
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 7C
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 7D
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Nr 7E
Radioaktivt ämne
Ämne som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med radioaktiva ämnen medför fara för joniserande strålning. Strålskador visar sig inte omedelbart utan först efter en viss tid.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 8 : Frätande ämnen
Nr 8
Frätande ämne
Ämnen som kan skada utrustning eller levande vävnad
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med frätande ämnen innebär fara för frätskador som kan visas sig som allt från en lätt rodnad till sönderfrätt hud.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Klass 9 : Övriga farliga ämnen
Nr 9
Farliga ämnen och föremål
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Farorna är situationsberoende och måste fastställas från olycka till olycka.

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.


Ämnen som transporteras med förhöjd temperatur (heta föremål)
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med ämnen som transporteras med förhöjd temperatur innebär fara för brännskador.Miljöfarliga ämnen
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Risk: Olyckor med miljöfarliga ämnen innebär fara för skador på miljön.'

Storlek: Mer information
Etiketter ska ha formen av en kvadrat ställd på sin spets (45° vinkel).

Storetiketter skall vara minst 250 × 250 mm, visa numret för klassen och riskgruppen för det farliga godset med minst 25 mm höga siffror.

Etiketter för godsmärkning skall vara minst 100 × 100 mm, utom för kollin med sådana dimensioner att de endast kan ha mindre etiketter.

Övriga etiketter och märkningar
Nr 11
Stuvas med pilspetsarna uppåt
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Begränsad mängd
Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder för att kunna transporteras enligt undantagen för begränsad mängd.
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Reducerad mängd
Farligt gods som förpackats i tillräckligt små mängder för att kunna transporteras enligt undantagen för reducerad mängd.'
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Varningsmärke för enheter som är behandlade med gas
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)


Exempel på komplettering med UN-nr
Hemsida MSB (skyltar och etiketter)

Farosymboler/hanteringsetiketter (överlåtelsemärkning)

Brandfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Cancer - mutation - reproduktionsskada
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Explosiv
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Frätande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Giftig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Hälsoskadlig/irriterande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Miljöfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Oxiderande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)


Tryckkärl
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

Skyltar (AFS 2008:13)
Brandredskap

Brandslang/-post
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Brandsläckare
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Andra brandskydd
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Riktningspil
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Nödtelefon
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Stege
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Förbudsskyltar

Förbjudet för arbetsfordon
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Tillträde förbjudet för gående
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Obehöriga äga ej tillträde
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Får ej vidröras
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Rökning och öppen eld förbjuden
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Förbjudet att använda vatten för släckning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Ej dricksvatten
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Rökning förbjuden
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Hinder

Streckade linjer
Risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Nödskyltar

Riktningsnpil
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Nödtelefon för första hjälpen och utrymning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Ögondusch
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Nöddusch
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Bår
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Första hjälpen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Utrymningsväg
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Påbudsskyltar

Ögonskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Ansiktsskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Hörselskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Skyddshjälm måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Skyddsskor måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Skyddshandskar måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Skyddskläder måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Andningsskydd måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Säkerhetssele måste användas
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Fotgängare ska använda denna väg
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Allmänt påbud (ev. med tilläggsskylt)
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Varningsskyltar

labels.Explosiva ämnen/ varor
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Brandfarliga ämnen/varor eller hög temperatur
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Oxiderande ämnen/varor
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Frätande ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Giftiga ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Hälsoskadliga eller irriterande ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Låg temperatur
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Smittrisk
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Radioaktiva ämnen
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Ickejoniserande strålning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Fallrisk
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Hinder/Snubbelrisk
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Kraftigt magnetfält
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


labels.Laserstrålning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Fara (se tilläggsskylt för information)
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Farlig elektronisk spänning
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Godstrafik
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).


Hängande last
AFS 2008:13
Arbetsmiljöverkets hemsida (skyltar)
Storlek: Mer information
Mer information hittar du i AFS 2008:13 - Skyltar och signaler (se länk).

Vägskyltar

Förbud mot fordon lastade med farligt gods


Tilläggsskylt för tunnelrestriktion


Rekommenderad färdväg för farligt gods

Äldre farosymboler
OBS! Dessa symboler upphävdes 2010-12-01 för märkning av ämnen (får dock användas t.o.m. 2015-06-01 för märkning av blandningar)
C
Frätande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

E
Explosiv
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

F
Mycket brandfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

F+
Extremt brandfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

labels.N
Miljöfarlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

labels.O
Oxiderande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

T
Giftig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

T+
Mycket giftig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

Xi
Irriterande
Hemsida MSB (klassificering och märkning)

Xn
Hälsoskadlig
Hemsida MSB (klassificering och märkning)